Amorteringskrav på bolån

447621-coinsFrån och med årsskiftet kommer det bli krav på att vi måste amortera på våra bolån, i alla fall om vi tar ett nytt – de som redan har lån ska inte påverkas nämnvärt, sägs det.

Enligt en artikel i Sydsvenskan rekommenderar Bankföreningens styrelse att alla nya lån som tas med en belåningsgrad på över 50 procent av marknadsvärdet på bostaden ska amorteras. Motivetingen bakom försalget är att skapa en amorteringskultur istället för att låta svenskarna samla på sig höga skuldberg. Dock varnar man samtidigt för att ett lagstadget amorteringskrav skulle kunna stjälpa bostadsmarknaden då lån är dyrt nog som det är att ta. I praktiken innebär detta nya amorteringsförslag att vi ska betala 1 700 kronor i månaden för våra lån och syftet år att man under de två första låneåren ska amortera ner sin skuld till 70 % genom att amortera ca 2 procent per år och därefter ska man amortera ner 1 procent per år tills att skulden endast är på 50 procent av det lånade beloppet skriver SvD. Om man vill vara helt säker på hur detta kommer att påverka kan man använda sig av DNs kalkylblad som du hittar genom att klicka här.

Få hjälp att välja lånegivare

Om man ska ta ett lån efter att amorteringskravet träder i kraft så ska man vara noga med vart någonstans man tar lånet. Hos https://www.mittbolan.se/ arbetar lånehandläggare som hjälper privatpersoner att förhandla med de olika bankerna i landet för att på så vis pressa ner räntorna – och om man ska amortera och betala ränta så vill man nog ha minsta möjliga belopp att betala. På MittBolåns hemsida kan man snabbt och enkelt söka råd i lånefrågor via deras kundservice och om man vill använda deras tjänster är det bara att fylla i uppgifterna så får man svar inom 24 timmar.