Bankerna måste ge snittränta för bolån

Det nyaste inom bankvärden vad gäller bolån är att bankerna från den 1 juni måste presentera en snittränta på bolånen. Detta ska stärka kundernas position och göra att de kan göra medvetna val av bolån och kunna jämföra mellan de olika aktörerna.

202379-protect-house

Den senaste tiden har vi fått många nya besked vad gäller våra bolån. För ett tag sedan rapporterades det om att alla som tar nya bolån kommer att vara tvungna att amortera på sina lån. Det har även spekulerats i om den sänka reporäntan kommer ha någon betydelse för bolåneräntan. Det senaste från världen av bolån är att bankerna nu kommer vara tvungna att redovisa en snittränta på vad kunderna faktiskt betalar.

Bankerna måste informera sina kunder

I Dagens Nyheter kan man läsa om detta och det offentliggjordes i tisdags morgon av Finansinspektionen. Reglerna kommer att börja gälla den 1 juni i år. Vi har länge vetat om att det är en viss skillnad på den boränta som bankerna anger som den som gäller och den ränta som kunderna faktiskt betalar. De kunder som har en bra ekonomi och lägger alla sina lån vid en bank kan få en lägre listränta. Nu vill dock Finansinspektionen att bankerna ska bli mer öppna med de räntor som faktiskt gäller hos dem. Därför måste från och med början av sommaren alla banker och andra institut som ger bolån redovisa en genomsnittlig ränta som deras kunder erbjudits under månaden. Detta måste redovisas varje månad. Utöver denna information ska det även finnas historik för det senaste året. Dessutom ska företagen informera om vad det är som påverkar räntan som kunderna erbjuds. Faktorer som avgör kan vara vilket sparande kunden har, vilken inkomst hen har och lånets storlek.

Stärker konsumenternas position

Varför Finansinspektionen vill att bankerna ska vara mer transparenta är för att alla som vill ta och har bolån ska kunna fatta ett medvetet beslut om bolånet och även kunna jämföra olika erbjudanden. I och med detta kan konsumenternas ställning stärkas. Alla banker välkomnar beslutet och uppger att de redan börjat jobba på presentationen av informationen.