Därför bör företag satsa på elbilar

Allt fler människor blir medvetna om det överhängande klimathotet och anpassar sina liv efter detta. Därför måste du som driver företag göra vissa gröna anpassningar som tilltalar kunder och framtida medarbetare. Till exempel bör du uppmuntra fler att använda elbilar istället för bilar med fossilt bränsle.

Woman,Charging,Electro,Car,At,The,Electric,Gas,StationOm du är ett företag med företagsbilar bör du överväga att byta samtliga dessa till elbilar. Det är också en god idé att sätta upp en eller flera laddstolpar i anslutning till ditt företag. Hur många laddstolpar som krävs beror förstås på hur många bilar ditt företag har. Hos terrawattcharging.com/ hittar du flertalet erbjudanden för företag och får all hjälp du behöver.

Framställ företaget som grönt och miljövänligt

Det blir allt vanligare att kunder väljer bort företag som inte har en tydlig miljöprofil. Om du inte tar en tydlig ställning för klimatet kan du alltså förlora kunder vilket påverkar din lönsamhet. Att byta ut samtliga bilar till elbilar är ett steg på vägen. Det kan även hända att potentiella arbetssökande väljer bort ditt företag om de inte tycker du satsar tillräckligt på miljön. Du vill inte gå miste av en perfekt matchning på grund av detta.

Berätta om din miljöprofil

När du har tagit steget och investerat i elbilar kan du göra detta till en säljpunkt i ditt företag. På din hemsida kan du till exempel ha en sida som berättar om vad ni gör för klimatet och ha elbilen som en punkt i detta. Då kan både kunder och andra som söker information om ditt företag snabbt se vilka satsningar ni gör. Det är också smart att göra en framtidskalkyl och fundera över hur många bilar och elstolpar ni kommer behöva i framtiden. Kanske kan du redan nu göra ett bra avtal som lönar sig i längden?