Den goda arbetsplatsen

Framgången hos ett företag ligger allt som oftast hos dess medarbetare, som ju i sig utgör goodwill och kompetensen i organisationen. Idag skriver vi om arbetsmiljö och trivsel, för kanske är det viktigast när man vill ha kvar sina anställda och locka till sig fler guldkorn?

affärsfolk pratbubblor litenI en nyhetsartikel som nyligen publicerades i DN menar en talesperson från hälsoföretaget Previa att det främst krävs tre komponenter för att skapa en bättre arbetsplats; utveckla ledarskapet, engagera medarbetarna och jobba med att få ett mer positivt arbetsklimat. Att ha adekvata och funktionella kontorsvaror är även det en bra bit på vägen till en bra arbetsplats, något man kan köpa online.

Det man inte tänker på så ofta är att faktiskt Arbetsmiljöverket finns och kan komma med råd och hjälp mer än vad man kanske tror, samt så har ofta företagshälsovården ett och annat tips att komma med. Tipsen vi får av artikeln listar vi här nedan:

  • Börja enkelt och naturligt. Kartlägg nuläget och involvera medarbetarna på ett lämpligt och respektfullt sätt i en diskussion där de får komma med förslag på förbättringar.
  • Diskutera och sortera de förslag som kommer fram och låt sedan medarbetarna poängsätta de fem frågor som de tycker är viktigast.
  • Bilda grupper/utse medarbetare som får ansvar för att utveckla respektive fråga.

DN

Vissa måste jobba mer på arbetsklimatet än andra

Några som lyckats sämre med att hålla ett bra arbetsklimat för de anställda är på en kommunal verksamhet i Hofors, där en ung man utsattes för grov kränkning av sina arbetskamrater – något vi sorgesamt läser i det lokala Arbetarbladet. Numera måste de anställda gå kurser i värdegrund, en handlingsplan som tagits fram för att motverka att något sådant här tragiskt händer igen.

Ja det är kanske inte lätt att förändra en arbetsplats från grunden, men det går och det man bör lägga på minnet är att det är en ständig process som faktiskt behöver vårdas. Mer om detta kan vi läsa om i en artikel i SvD, där den friska arbetsplatsen debatteras och forskas kring. Som ett utdrag ur artikeln kan vi nämna att några av de viktigaste komponenterna till välbefinnande och effektivitet på arbetet är bland annat positiva, tillgängliga och rättvisa ledare.