Få koll på företagens tillväxt

Hur bra det går för företagen är en bra indikation på hur det går för landets ekonomi i stort.

Det finns flera olika anledningar till varför företagens tillväxttakt är kopplad till landets ekonomiska situationen. Den självklara är naturligtvis att företagen och företagens anställda utgör en viktig del av skattebasen i landet. När företagen går bra och anställer flera ökar skatteintäkterna som i sin tur stärker finanserna för både stat, kommun och landsting och skapar möjligheter att bibehålla den gemensamma välfärden.

Idag är också exempelvis stora delar av pensionerna kopplade till marknaden genom att premiepensionerna investeras i fonder. Företagens tillväxt påverkar därför också på sikt pensionernas storlek. I en värld där statens och marknadens finanser är mer överlappande än någonsin finns det all anledning att hålla extra koll på hur det går för företagen.

Kolla hur det går för landets företag

tillväxtEftersom företagens tillväxt är en bra indikator på den rådande konjunkturen är det viktigt att hålla koll på tillväxttakten för både små och stora bolag inom många olika sektorer. Ett enkelt sätt är att hitta bolag med guldbolag.se och jämföra företags tillväxt och prestationer i relation till den egna och andra branscher. Tänk på att enskilda företag i en bransch kan underprestera utan att det egentligen säger något om hur branschen går i stort. Det är den sammantagna utvecklingen inom de olika sektorerna som är intressanta ur ett nationalekonomiskt perspektiv.

För investerare är det alltid intressant att hålla ett öga på både specifika företag och hela branscher. Det finns specifika branscher som anses vara särskilt konjunkturkänsliga, hit hör exempelvis byggbranschen och bilindustrin. Dessa branscher påverkas mer än andra vid en lågkonjunktur. En minskad efterfrågan innebär dessutom uppsägningar av personal, vilket i sin tur påverkar både konsumtionen och statskassan negativt. En minskad orderingång eller lönsamhet i dessa branscher kan vara en tidig indikator på att ekonomin går mot sämre tider.