Gasellen & entreprenören

”Gasellen och entreprenören” ja, det skulle kunna vara titeln på en barnbok, men i verkligheten är det en vacker kärleksrelation mellan entreprenörer som lyckas otroligt bra och som blir hyllade för sitt nytänkande och sin företagsanda. 

Gasellerna har en viktig roll som jobbskapare i den svenska ekonomin. En genomgång av sysselsättningstillväxten i Di:s Gasellföretag under den senaste undersökningsperioden 2010–2013 ger 20 358 nya jobb, en liten ökning från i fjol.

936545-springbokSom citatet talar om så fyller gasellföretagen även en viktigt roll i att de skapar nya och många jobbmöjligheter. Men, nu är det inte så att alla företag får bli gaseller utan det handlar om att man ska klara av ett visst antal kriterier och man utgår från företagets fyra senaste årsredovisningar. Så, vad man ska klara av är att ha en omsättning över 10 miljoner kronor, ha minst tio anställda, man ska minst ha fördubblat sin omsättning om man jämför det det första och det senaste räkenskapsåret, ökat omsättningen varje år de tre senaste åren samt att man ska ha vuxit organiskt och ha sunda finanser. Vad man kan säga är att alla som bli utnämnda till gasellföretag bör slå sig på bröstet och vara stolta.

Inspiration och hjälp

PwC skriver om balansräkning där du får tips på hur du går tillväga för att bli bättre och sticka ut och jämföra dig hur du ligger till. Ett annat bra tips som kan vara en fin morot är att se till andra entreprenörer och hur de jobbar. Vackert är att fler och fler kvinnor dyker upp och tar plats! På hur långt du kan gå så finns det inga gränser mer än dina egna. Så ta sikte på en gasellplats och jobba med sunda värderingar så kanske det är ditt företag vi skriver om i framtiden.