Hjälpa kvinnor att starta eget

I detta inlägg skriver vi hur svårt det kan vara för särskilt nyanlända kvinnor att starta eget i Sverige, men hur dessa kan få hjälp av en stiftelse vid namn Ester. Läs gärna vidare för att få veta mer.

11857185-businesswoman-looking-at-start-upVi har tidigare skrivit om hur företagsandan växer i Sverige, fler och fler vill starta eget och ro om sig själva. Det handlar mer än att bara ha startkapital, man måste även ha en socialt kapital och gärna kunskap om både varor, tjänster och bransch.

I en artikel nyligen publicerad i SvD får vi läsa om hur det finns många hinder för nyankomna svenskar att våga följa sina drömmar och starta eget. Däremot finns det stiftelser, så som stiftelsen Ester, som hjälper kvinnor i utanförskap att lönsamt kunna starta sitt egna företag.

Världens bästa idé?

Vilken bra idé. Här kommer det varje år massa nyanlända med kunskap, vilja och ambitioner och att dessa, särskilt kvinnorna som lätt hamnar i just utanförsskap, får den tilltro och hjälp de behöver för att kunna starta sitt egna företag och dessutom leva på det. Vad bidrar inte det till samhället, och inte minst till dem själva? Det gäller enligt stiftelsen att bland annat bygga upp kvinnornas självförtroende, få rätt attityd, värderingar och putsa affärsidén. Att ha kunskap om kunderna och vad marknaden är samt efterfrågan är väldigt viktigt om man ska ta sig från drömstadiet till att faktiskt klara av att leva på det man skapar.

Av de kvinnor som kommer hit till Sverige är det både outbildade som högutbildade som har svårt att få tillåtelse att helt stiga över den höga tröskel som leder in till arbetsmarknaden, stiftelsen Ester hjälper till med att undanröja detta hinder och faktiskt sätta tilltro de nya förmågor som strömmar in i Sverige, med kreativitet och en önskan om att bygga sitt liv kring sin affärsidé.