Låna pengar online till företaget

För den som precis startat upp en ny verksamhet eller befinner sig i en tillväxtfas, kan det vara nödvändigt att ta ett lån. Men vad ska man tänka på när man lånar för att få företaget att växa?

 

startup-photosAtt låna till företaget är ett måste ibland om större investeringar behöver göras. Dessa kan utgöra bland annat köp av nödvändiga produkter som maskiner eller inventarier samt om- eller tillbyggnad av fastigheter. Denna typ av lån kan man ta hos bland annat Euroloan som har som mål att det ska vara enkelt och flexibelt att låna för alla. Banklån är för många företag den främsta externa finansieringen, och enligt en artikel hos Dagens Industri är det just nu en rekordstor utlåning till svenska företag. Detta tros handla om den starka konjunktur vi befinner oss i just nu. Investeringar och expansioner kostar, så de lån som sker är främst positiva i dagsläget. Detta skiljer sig från när finanskrisen rådde och lånen gick till att hålla företagen igång. Det vanligaste att låna till är just maskiner, inventarier och fastigheter. Utlånandet tros även komma att öka under nästa kvartal.

 

Vad ska man tänka på när man lånar till företaget?

Om man behöver ta ett lån till sitt företag är det viktigt att lägga ner fokus på att ha en tydlig affärsplan. Bankerna vill se vad lånet ska gå till rent konkret och man kan vinna mycket på att innehållet i affärsplanen är bra utformat. Innan man kontaktar banken bör man därmed ha en konkret affärsidé om företag är nytt eller en tydlig affärsplan för det som ska ske. Detta skriver Driva-eget.se, som också hävdar att denna plan ska vara realistisk rent budgetmässigt. Budgeten ska utgå från hur det är ställt med företaget i dagsläget och ska inte vara utformad utefter eventuella förändringar i ekonomin eller om konjunkturen ändras.