Outsourca lön- och HR-administration

Går företaget bra? Blir det fler och fler anställda på lönelistan? Utmärkt! Nackdelen kan vara att lön- och HR-administrationen tar allt mer tid i anspråk. Att ta in kompetensen utifrån kan vara en god idé som sparar både tid och pengar.

Löneutbetalningarna ska rulla på som de ska och personalen ska alltid ha någon att vända sig till med sina frågor. Personaladministration kan bli betungande för mindre företag i tillväxtfas. Ofta saknas rätt kompetens inom företaget och ledningen vill hellre fokusera på att få bolaget att växa och utvecklas. Genom att outsourca löne- och HR-administrationen till en extern partner som har spetskompetens inom området frigörs välbehövlig tid inom den egna organisationen. Ett bra exempel är exempelvis https://aditro.com/sv/loneoutsourcing/ som har ett helhetserbjudande kring lön- och HR som kan skräddarsys utefter behov. Flexibla men tillgängliga lösningar är oftast det mest efterfrågade hos företag som har växtvärk.

Ta in HR-kompetens utifrån

företagHR, eller human resources, var tidigare en förkortning som användes för företagets interna personalavdelning och något som för det mesta bara fanns hos större företag. HR är en stor och viktig fråga för de flesta företag och också mindre företag behöver kompetens inom området. Bra personalpolitik och en god arbetsmiljö gör företaget attraktivt och behövs för att locka till sig de största talangerna. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att hålla sig uppdaterad om alla lagar och regler som gäller. För ett mindre företag kan det vara både kostsamt och krångligt att sätta sig in vad som gäller.

En bra lösning kan vara att ta in en HR-konsult i den mån det behövs. På det här sättet får företaget en extern HR-avdelning som kan ta hand om personalfrågorna och företagets ledning kan fortsätta att fokusera på den viktiga kärnverksamheten. Att kombinera HR med lönehanteringen kan vara en god idé i många fall eftersom ärendena tenderar att gå hand i hand.