Personalliggare i byggbranschen

Nästa år kommer alla som driver företag inom byggbranschen ha krav på sig att registrera sina anställda med hjälp av en personalliggare. Detta är ett steg i att minska de svartjobb som är vanliga i branschen. Kravet om personalliggare har tidigare varit framgångsrikt i många andra branscher.

553016-cranes-on-a-construction-site

Nu har regeringen inrättat krav på personalliggare i byggbranschen för att få bort svartarbetet, som är vanligt förekommande i branschen, skriver Göteborgs-Posten. En personalliggare används för att registrera vilka som jobbar när på ett företag. Kravet kommer börja gälla i början på nästa år och förutom att det blir krav på personalliggare kommer även Skatteverket att kunna göra oannonserade kontroller på byggarbetsplatserna. Det här förslaget har länge diskuterats i branschen och både arbetsgivarna och facket är positivt inställda.

Kravet fick positiv inverkan

För ett par år sedan infördes krav på personalliggare i ett antal andra branscher och dessa var bland annat krogbranschen och frisörbranschen. Att införa detta krav visade sig vara väldigt lyckat eftersom staten snabbt fick in betydligt mer i preliminärskatt och arbetsgivaravgifter, skriver vt.se. Förutom att det var bra för skattebetalarna var införandet även bra för företagarna. Företagare som skötte sig och betalade skatter och avgifter innan, blev utkonkurrerade av de som inte gjorde detta. Men nu ser konkurrenssituationen betydligt bättre ut.

Krav på elektronisk personalliggare

De företag som vill underlätta registeringen av personal kan använda sig av en elektronisk personalliggare. En elektronisk personalliggare för byggbranschen kan man hitta på nätet och det finns till och med de personalliggare som fungerar genom att den anställda registrerar sig i mobilen. Det är dock viktigt att den elektroniskt förda personalliggaren omedelbart ska kunna skrivas ut på papper ifall Skatteverket gör ett kontrollbesök. Det finns ytterligare några krav på den elektroniska personalliggaren, enligt Skatteverket. Dessa är bland annat:

  • Att det ska finnas behandlingshistorik för att kunna kontrollera ändringar som gjorts.
  • Personalliggaren får enbart omfatta i lokalen verksam personal.
  • En stämpelklocka får användas som personalliggare om ovan krav är uppfyllda.