Så blir företaget bli mer lönsamt

Företag som tar hjälp av coaching kan få många positiva resultat. Stärkt företagskultur, bättre ledarskap, tydligare kommunikation, ökad lönsamhet och ökad motivation är några effekter företag kan få. Det kan vara värt att testa.

Om målsättningen är att öka lönsamheten i företaget är coaching en smart väg att gå. Är du intresserad av att anlita en coach ska du kolla in https://www.resultatbolaget.se/coaching för att se om det är något för dig och ditt företag. De har flera olika coaching-upplägg och de är anpassningsbara så att de passar din och verksamhetens önskade målbild.

Coaching är gynnsamt för både företaget och individen

Serious,Businessman,Training,Speaker,Coach,Wear,Suit,Give,Presentation,AtCoaching kan ses som en hjälp till självhjälp och det kan förändra företagets kultur genom att ledarstilen utvecklas till att mer kännetecknas av samarbete, inkluderande och kreativitet. Genom att ha denna typ av ledarskap blir de anställda mycket mer engagerade och motiverade. Det kan även stärka teamen på företaget. Resultatet av coaching ger ofta en ökad självinsikt och ökat ansvarstagande, ökad produktivitet, optimerad prestation och en bättre balans i arbetslivet. Överlag brukar företag få en starkare och mer samarbetsvänlig kultur där sjukfrånvaron minskar och arbetshälsan ökar. Organisationer och företag med en stark coachingkultur får generellt en intäktsökning över genomsnittet i jämförelse med branschkollegorna.

Hur coaching går till

Coachingen går ofta till på det viset att du som klient definierar din målbild. Coachernas roll är att stötta dig till att utvecklas mot målet. Detta sker i ett antal sessioner. Coachen ansvarar för själva processen och metoderna medan du som klient ansvarar över innehållet, sakfrågorna och att träna på vissa uppgifter mellan sessionerna. Ingen coachingprocess är den andra lik. Coaching ger en möjlighet till att reflektera kring företagets målbilder, riktningar och värderingar. Coaching gör också huvudsyftet mer tydligt. Reflektion och självkännedom är grundbulten för att kunna göra positiva förändringar.