Småföretagare får svårt med ekonomin

Många småföretagare upplever idag att de har problem med att få ihop ekonomin. De flesta finansierar sin verksamhet genom företagslån, men bankerna förhåller sig restriktivt till att låna ut numera. Start up-perioden är välkänd för att vara snårig mark där man möts av många oväntade utgifter.

Att låna pengar är vanligt bland småföretagare som vill få igång sin business ordentligt. Många småföretagare upplever att avgifterna och skatterna är så höga att de får det svårt att få verksamheten att flyta på ordentligt. Frågorna är många och från politiskt håll är man kluven. Hur ska man lösa den stora välfärdskrisen om småföretagare inte kan överleva? Å andra sidan – hur kommer man till bukt med personalbristen i vården och skolan om det blir lönsammare att jobba som småföretagare?

Dålig pension

Idag har småföretagare så pass dåligt ekonomiskt ställt att många låna pengar av sina närstående. Det beror på att banken har blivit allt mer restriktiva kring att ge ut företagslån. Tyvärr har inte alla den möjligheten och många tar därför privatlån genom mindre låneförmedlare. Andra väljer att säkra sig genom en kreditbuffert. Var tredje småföretagare går så långt som att mena att det över huvud taget inte kommer ordna upp sig för dem och spår en dålig pension.

Många är oroliga för framtiden. Kommer det någonsin bli bättre för småföretagare? Ska man alltid gå med på det osynliga kontrakt som innebär en försämrad ekonomi om man startar eget? Hör en av Sveriges småföretagare inom skönhetsbranschen som oroar sig:

– Vi betalar alldeles för hög skatt tycker jag. Min fråga är hur ska småföretagare överleva i framtiden? – SR.se