Svenska företag inte nöjda med säljarna

En säljare har en viktig roll i ett företag och nästan alla företag är beroende av sin försäljning. Men de svenska bolagen visar upp ett missnöje med sina säljare. För att bli säljare måste man ha en passion, vara engagerad, vara social och kunna lyssna.

2176148-young-man-collecting-new-car

De svenska börsbolagen verkar inte vara speciellt nöjda med sina egna säljare. I en undersökning tycker endast 27 bolag av 100 att säljarna håller en bra nivå jämfört med kollegor i utlandet. De tycker inte heller att sina säljare är hungriga eftersom bara 13 av bolagen svarar ja på denna fråga. Experter tror att de svenska säljarna inte är lika hungriga för att vi svenskar är alldeles för bekväma av oss och det speglar även vår säljkultur. Många tror även att de svenska bolagen måste förbättra sig på säljpunkten för att i framtiden kunna hävda sig i en allt tuffare konkurrens internationellt. Läs mer.

Viktigt med en bra relation till kunderna

Att vara en bra säljare handlar mycket om att knyta nya kontakter och behålla den goda kontakten med befintliga kunder. Det gäller även att säljmötena går bra och att man skapar ett förtroende. Det finns ett antal företag som specialiserar sig just på att boka säljmöten för att hjälpa andra företag att få nya kunder och ett exempel på ett sådant här företag är weclose.se. Förutom att man ska vara bra på den sociala biten som säljare, gäller det även att ha en passion för att sälja och attityden är viktigare än kompetensen. En viss gåpåighet behövs även för att lyckas med jobbet som säljare, skriver Dagens Nyheter.

Bli en bättre säljare

Är man säljare och känner att man vill bättre på sina kunskaper och bli en ännu bättre säljare, finns några tips som man kan ta till sig. Till att börja med kan det vara bra att börja lyssna mer. Verkar du ointresserad kommer du inte sälja någonting, tipsar Privata Affärer. Titta även på andra säljare som du tycker är duktiga och försök ta rygg på hur de jobbar.