Svenskar är nyfikna på att driva företag

Många i Sverige vill starta sitt eget företag och de flesta väljer att starta företaget just för att de är nyfikna på hur det är att driva ett företag. Som företagare gäller det dock att både kunna hantera pengar, ha en bra affärsidé och kunna hantera stress.

795418-coins-and-plant

Småföretagare i landet uppger att de startat sitt företag för att de varit nyfikna snarare än att de velat tjäna pengar, rapporterar LTZ. I undersökningen som visar detta uppger inte ens 10 procent av småföretagarna i landet att de startat företaget av ekonomiska anledningar. En femtedel av de svarande uppgav dock att orsaken var att de ville arbeta med något de tycker är roligt och är intresserade av. Den vanligaste orsaken av alla till att starta ett eget företag är att man vill prova på hur det är att driva ett företag.

Egenskaper som är bra att ha

När man ska starta ett eget företag och börja driva det, räcker det dock inte med att man är nyfiken på hur det är. Det gäller att man till exempel har en förmåga att hantera pengar. Man bör tänka på att ett företag har mängder med utgifter. Det ska betalas hyra för lokal, man måste köpa mängder av tillbehör till kontoret från exempelvis Kontorsgiganten, de anställda måste ha lön och så vidare. Har man inte koll på pengarna, finns ingen chans att man har råd med utgifterna när de dyker upp. Det gäller även att man har en förmåga att hantera stress. Blir man frustrerad och störd av minsta lilla kommer resan som entreprenör bli väldigt arbetsam, skriver Privata Affärer. Man kan dock inte själv ha alla bra egenskaper och vara bäst på allting. Det gäller också att man omger sig med rätt personer. För att hitta rätt personer att arbeta med måste man hitta sina egna svagheter och leta efter folk som har ens egna svagheter som styrkor.

Affärsidé och startkalkyl

Förutom en mängd egenskaper som är bra att ha, måste även företaget ha en bra affärsidé. Utifrån affärsidén måste en affärsplan skrivas och en företagsform måste väljas ut, tipsar Metro. Det gäller även att upprätta en startkalkyl för företaget. Att man bokför och redovisar är det nämligen lag på och det lönar sig alltid om allt blir rätt från början.