Viktigt med god arbetsmiljö

Något som alla arbetsplatser i Sverige måste ha är god arbetsmiljö, men vad ska man egentligen göra för att uppfylla detta krav?

1081765-signatureFör att en arbetsplats ska anses uppfylla de lagstadgade kraven om god arbetsmiljö krävs det att företagets ledning ständigt arbetar mot att just förbättra miljön på kontoret för de anställda. Ett exempel på något som ofta påverkar de anställda negativ är bland annat ljudnivån på arbetsplatsen, speciellt när man arbetar i öppna kontorslandskap vilket blivit allt vanligare och populärt i Sverige. De öppna kontorslandskapen är utformade så att alla medarbetare arbetar i samma rum istället för att varje anställd har ett eget kontor och det är just därför som ljudnivån ibland kan bli påfrestande om man inte utrustat kontoret med ljuddämpande åtgärder. Till exempel kan man enkelt sätta upp ljudabsorbenter från Offix eller bygga speciella ljudisoleradetelefonrum som de anställda kan gå in i då de får samtal.

Lärare upplever sig ha sämst arbetsmiljö

En yrkesgrupp som vill ha bättre arbetsmiljö på sin arbetsplats är lärarna, skriver SvD och något man tar upp som exempel som behöver förbättras är den fysiska arbetsmiljön. I Gävle har man upptäckt att bullernivån i skolorna är ovanligt hög och orsaken vilar bland annat på dörrar som släpper in ljud från korridoren i klassrummen och ventilationsaggregat som surrar, vilket gjort att man börjat titta närmare på detta. På exempelvis Solängsskolan och förskolan Björngården har man därför gjort en insats för att förbättra just den fysiska miljön genom att sänka bullernivån med hjälp av att installera ljudabsorbenter i tak och på väggar i ett projekt för att se om detta löser problemen. Tidningen Gefle Dagblad skriver att denna åtgärd gjort att både lärare och elever märker att denna åtgärd medfört en lugnare miljö – buller stör nämligen inte bara lärare utan påverkar även elevernas minne och inlärningsförmåga. Av detta kan man därför dra slutsatsen att en lugnare miljö ger bättre resultat, både i arbetslivet och i skolan.